suggestopedia@gobeyondcenter.org
+359 879 244 488

Сугестопедични курсове за деца

Лондон

Английски език за деца

monuments

Френски език за деца

Берлин

Немски език за деца

13912760_841566102645707_120199928036580820_n

Обичам да чета

Сугестопедия за деца

В сугестопедичните занимания за деца мотивацията за учене е естествена и спонтанна. Играта и приказността при поднасянето на информацията помагат за задържане на детското внимание. Тук ключова роля има преподавателят – сугестопед, който организира учебния процес така, че да стимулира въображението на децата и да подпомогне психическото им развитие.

В спокойна среда, насърчавани от преподавателя, децата повишават знанията си и изпитват желание за нови такива. В комуникацията има спонтанност, прилага се класическа музика и изобразително изкуство. Независимо в какъв тип занимания са въвлечени децата (учене на чужд език, четене, математика или други) резултатите са много по-високи с ефект на релаксация за децата.

Първите наблюдения върху работата с деца по метода на сугестопедията са направени още през 1970-1976 г. в българските училища в началните класове. Първокласниците са били обучавани да четат и смятат като интензивността на обучението задминавала в пъти стандартните темпове.

В резултат от събраните от експерти на ЮНЕСКО впечатления от посещения в експерименталните класове се стига до заключението, че:

Сугестопедията е по-висш метод на обучение за редица предмети и за различни типове курсисти, в сравнение с традиционните методи.

Сугестопедията за деца приложена при чуждоезиковото обучение дава високи и трайни резултати в кратки срокове, защото малките усвояват новата материя със заряда на много емоционални стимули. Подходящата „оркестрация“ ангажира парасъзнанието и периферните перцепции, което е предпоставка за по-голяма ефективност от заниманията. Не на последно място сугестопедията формира в децата потребност от нови знания, удоволствие от ученето и позитивна нагласа към учебния процес като цяло. Обучението по този метод винаги е съпроводено от ефект на релаксация. Жизнерадостното общуване в среда на приемане има важна роля и за социалната адаптация на децата. При най-малките това е от ключово значение, защото излизането от семейната среда често е съпроводено със стрес. При работа с деца сугестопедите отделят много внимание на индивидуалността на всяко дете и неговите потребности, което е още една причина да изберете тази система за обучение.

Разгледай снимки Сугестопедични курсове за деца .

Интензивни летни курсове:

Двуседмични модули:

6 – 8 години (Pre-подготвително/начинаещи/средно напреднали)
4 юни – 15 юни 2018 – Език: френски, немски, испански, английски (40 уч.ч.)
18 юни – 29 юни 2018 – Език: френски, немски, испански, английски (40 уч.ч)
2 юли – 13 юли 2018 – Език: френски, немски, испански, английски (40 уч.ч.)
16 юли – 27 юли 2018 – Език: френски, немски, испански, английски (40 уч.ч.)
9 – 11 години (Pre-подготвително/начинаещи/средно напреднали)
4 юни – 15 юни 2018 – Език: френски, немски, испански, английски ( 40 уч.ч.)
18 юни – 29 юни 2018 – Език: френски, немски, испански, английски ( 40 уч.ч.)
2 юли – 13 юли 2018 – Език: френски, немски, испански, английски ( 40 уч.ч.)
16 юли – 27 юли 2018 – Език: френски, немски, испански, английски ( 40 уч.ч)

Триседмични модули:

12 – 15 години (Pre-подготвително/начинаещи/средно напреднали)
18 юни – 6 юни 2018 – Език: френски, немски, испански, английски ( 50 уч.ч.)
2 юли – 20 юли 2018 – Език: френски, немски, испански, английски( 50 уч.ч.)
16 юли – 4 август 2018 – Език: френски, немски, испански, английски ( 50 уч.ч)

Целогодишни курсове

Октомври 2018 г.