suggestopedia@gobeyondcenter.org
+359 879 244 488

Немски език за деца

График на курса

7 февруари 2018

За курса

Курсът по немски език за деца по метода Сугестопедия се базира на програмата за обучение „Немски с Ханс Хазе – в детската градина и преди училище“. Тя е разработена през 2008 – 2009 година от Гьоте институт – Будапеща и успешно тествана в редица детски градини.

Това е, изпълнена с любов към децата, програма за сугестопедично обучение, която превръща срещата с езика в голямо забавление.

Историята, с която децата се въвеждат в езика, е свързана със заека Ханс – Hans Hase. Той живее в един куфар. В началото на учебния час заекът Ханс излиза от куфара и в края на занятието се връща в него. Героят разказва на децата за себе си, за семейството, за къщата и градината, за това какво му харесва и какво – не. Желанието на малчуганите да общуват с любимия си герой Ханс Хазе ги мотивира да разбират и да говорят немски език. Заекът – кукла се радва на всяка немска дума, изказана от детето и е щастлив, когато то чрез тяло или жест покаже, че го е разбрало.

Преподавателят подкрепя и окуражава децата да говорят на чуждия език. Чрез слушане, пеене, рисуване и игри децата опознават новия си приятел и се пренасят неусетно в неговия свят.

Езиковите упражнения винаги са вградени в действия:

  • разказване и римуване
  • пеене и танцуване
  • играене и майсторене

Формат на заниманията

  • Включва 30 лекционни единици. Двадесет от тях обхващат познати на децата теми.
  • След всеки пет урока следва обобщение и упражняване на вече изучената лексика.
  • Шест урока обхващат празници и фестивали в Германия, като целта на преподавателя е да ги въведе за децата, когато съвпадат със съответния период от годината.

*Всяко дете учи езика в свое собствено темпо. За да проговори на чужд език, на всяко дете му е необходимо различно време. Поради това е много важно да дадем на детето нужната свобода и време.

Събеседване с преподавателя

Преди да бъдат записани, децата и родителите се срещат с наш преподавател- сугестопед, който им разказва за метода,  учебната програма и определя езиковото ниво на бъдещите малки курсисти.