suggestopedia@gobeyondcenter.org
+359 879 244 488

Miss Gail

Преподавател по английски език 

Обичам топлината, както по отношение на времето, така и в човешките взаимоотношения, и без нея не мога.

Преди да се отдам на преподаването бях екскурзовод с английски и немски език, завърших политически науки, журналистика и японска филология. След това дълги години живях  в Европа и Азия, където преподавах английски език и разработвах учебни програми.

Като преподавател зная, че е необходимо да се съобразиш с човешкия фактор, с начина на мислене на хората срещу теб, особено ако са дошли да учат.

Стремежът към знание е стремеж към разбиране на другия, следователно към доброта, и затова трябва да се уважава. Вярвам, че когато личността е свободна тя изразява този стремеж по най-добрия начин.

Това което мисля за себе си в контекста на работата е, че след като съм се посветила на това, е редно да дам 100% от себе си!

Miss Gail