suggestopedia@gobeyondcenter.org
+359 879 244 488

Лятна академия

 

Лятна Сугестопедична академия „Играй, учи, твори“

Там, където мечтите срещат възможностите!

“Ако искаме деца ангели, трябва ние самите да бъдем богове”

Петко Славейков

Стартира на 4 юни 2018  в 9:00 до 18:00

Дати

Двуседмична програма:

6 – 8 години

4 юни – 15 юни 2018 – Език: френски, немски английски (40 уч.ч, Pre -подготвително)

18 юни – 29 юни 2018 – Език: френски, немски английски (40 уч.ч, Pre -подготвително)

2 юли – 13 юли 2018 – Език: френски, немски английски (40 уч.ч, Pre -подготвително

16 юли – 27 юли 2018 – Език: немски английски (40 уч.ч, Pre -подготвително)

9 – 11 години

4 юни – 15 юни 2018 – Език: френски, немски английски ( 40 уч.ч, A1 – начинаещи)

18 юни – 29 юни 2018 – Език: френски, немски английски ( 40 уч.ч, A1 – начинаещи)

2 юли – 13 юли 2018 – Език: френски, немски английски ( 40 уч.ч, , A1 – начинаещи)

16 юли – 27 юли 2018 – Език: френски, немски английски ( 40 уч.ч, A1 – начинаещи)

Целта на програмата е да:

 • Стимулира спонтанното общуване на чужд език, интернационални групи;
 • Натрупа допълнителна лексика;
 • Затвърди знанията от предходната учебна година;
 • Надгради наученото с поглед към следващата година;
 • Подпомогне придобиването на здравословни навици и физическа култура;
 • Развие социалните умения за работата в екип;
 • Разкрие вътрешната сила на детето;
 • Разгърне творческия потенциал.

Програмата на лятната академия включва:

 • Езиково сугестопедично обучение по френски, английски или немски език;
 • Обичам да чета – ограмотяваща програма за деца 7-10 години;
 • Математика на игра –развиваща логическо и абстрактно мислене;
 • Наука и природни експерименти;
 • Спорт: плуване, баскетбол, игри на открито, ориентиране и излети на Витоша;
 • Музика, изкуство, естетика и философия за деца, развиване на емоционалната интелигентност на децата;
 • Български език като чужд за деца от 5 до 10 години

Заниманията следват логичен ритъм:

 • Всяка седмица в лятната академия има глобална тема, която е основна за всички видове занимания: „Природа“, „Земя“, „Приятелство“, „Семейство“, „Космос“ и др.;
 • Децата измислят и участват в игри, изкуство и експерименти, които стимулират съзидателните им умения;
 • Придобитото знание бива надграждано с методите на сугестопедията: концертни сеанси, дидактични, логични и забавни игри;
 • Прави се неусетен преговор на наученото, стимулира се любопитството и желанието на децата за нови знания, чрез приказки, истории, задачи и ролеви игри;
 • За общите занимания групите са смесени с деца от 1-ви до 4-ти клас. Това дава възможност на по-големите да се грижат за по-малките, а по-малките да се учат по-лесно от по-големите. В такива групи, най-близки до обществения модел, се развиват социални умения, желание за работа в екип и им помагат да развият чувство за отговорност.

 

Заявете място:

За контакти: тел. 0879244488, Силвия Колева, Мениджър обучение